webinar leidinggeven op afstand: Hoe doe je dat?

Naar het webinar

Onze werkwijze

Plateau is gericht op menselijke groei, in teams en organisaties. Dat doen we vanuit bevlogen nieuwsgierigheid en betrokken verbinding bij de mensen met wie we werken.

Plateau’s kern is een groep van zeven mensen. Verschillend van achtergrond en in elkaar aanvullende rollen. Omdat we elkaar nodig hebben. Waarin we overeenkomen: we analyseren vragen scherp en gericht, in hun context en met oog voor missie en doelen. Waarna we passende kennis en kunde bieden en organiseren. Zo bouwen we (samen) antwoorden op vraagstukken van ontwikkeling.

Hierbij putten we uit een netwerk van 80 tot 90 specialisten: vakexperts, trainers, coaches, adviseurs, hoogleraren, beleidsmakers, ervaringsdeskundigen of toppers die in geen enkel hokje passen. Deze groep groeit voortdurend. Per vraag, opdracht of programma kijken we wie en wat er nodig is om het passende antwoord te geven.

Deze werkwijze maakt dat we veel verschillende vragen kunnen beantwoorden. Die wel altijd terugkomen op de kern: het ontwikkelen van mensen in organisaties.  In onze projecten en programma’s zijn veelal leidinggevenden en potentieel leidinggevenden betrokken als deelnemers.