Één team, één leiderschapsstijl

  • Naam: Peter van Vliet
  • Functie: MT lid Handhavingsorganisatie Gemeente Den Haag
  • Type: Teamontwikkeling MT

Het managementteam van de handhavingsorganisatie Gemeente Den Haag was geheel vernieuwd. Dat was het moment dat Peter van Vliet ons benaderde voor de ontwikkeling en begeleiding van dit team. Elkaar leren kennen, afspraken maken over de wijze van werken en samenwerken waren de uitgangspunten. Daarnaast was het belangrijk dat er een eenduidige leiderschapsstijl werd gekozen.

Van een grote handhavingsorganisatie zoals deze wordt verwacht dat zij snel kan schakelen en in kan spelen op de actualiteit. Dit vraagt flexibiliteit van iedereen die er werkt. Wij gingen daarom met het MT aan de slag met creatief leiderschap als leiderschapsstijl. Deze stijl is gericht op het creëren van flexibiliteit en een organisatie waar ruimte is voor initiatief en nieuwe ideeën.

Peter van Vliet over de samenwerking met Plateau
”Plateau heeft ons ondersteund bij het formuleren van onze doelen op korte en middellange termijn. Daarbij hebben we elkaar beter leren kennen op de vraag “wat kan ik hierbij van de ander verwachten?” Ook zijn we aan de slag gegaan met creatief leiderschap als onze eenduidige leiderschapsstijl.”