Naar een nieuwe mindset

  • Naam: Katinka Wals
  • Functie: Eigenaar 2 Of the Guys Trainersburo
  • Type: Organisatieontwikkeling

Van een regionale omroep kreeg 2 of the Guys Trainersburo de vraag een bedrijfsbreed traject te organiseren op het gebied van online werken. De concrete opdracht was om alle medewerkers te begeleiden naar een meer online mindset. Katinka Wals vroeg ons dit traject mee te ontwikkelen. Als eerste maakten we een analyse van het creatief klimaat binnen de organisatie om vervolgens aan de slag te gaan met het thema ‘creatief online content creëren’. In verschillende sessies deden deelnemers inzichten op die ze direct konden omzetten in gedrag, zodat zij nu zelf in staat zijn om een creatief klimaat creëren die de online mindset stimuleert. Tijdens vier interactieve online workshops werkten we aan thema’s als: inzicht in jezelf, wie ben je en wat zijn jouw drijfveren en hoe kun je elkaar versterken en complementair aan elkaar zijn?

”Dit traject doen met Plateau is voor iedereen een feest”

We hebben nadrukkelijk stilgestaan bij het omschrijven van een eenduidige visie en gezamenlijk het gewenste aantrekkelijke vooruitzicht bepaald. Uitgangspunt was hierbij dat medewerkers hierin aan zet zijn en hoe we dit gaan doen. Daarnaast gingen deelnemers aan de slag met de basisvaardigheden van creatief denken en werken.

Katinka Wals over de samenwerking met Plateau:
Dit traject samen met Plateau doen is een feest. Een feest voor de deelnemers, die door de heldere taal en zachte humor inzicht verkregen en meer en meer enthousiast raakten. Voor de directie van de omroep die een team mensen terug kreeg met dezelfde focus. En voor mij als co-trainer om zoveel te leren van de autonome, professionele en ervaren wijze van een groep leiden en begeleiden.