Bestuurder voor een dag

 

Stel: een nieuwe generatie professionals wordt per direct bestuurder van jouw organisatie…. Waarmee zouden zij aan de slag gaan? Hoe pakken zij vraagstukken aan waar je tegen aan loopt? Welke nieuwe oplossingen bedenken zij? Deze spannende gedachte ontstond vanuit de wens om te vernieuwen in de corporatiesector, om slimmer en beter te ontwikkelen. Woningcorporaties zijn organisaties die zorgen voor betaalbare woningen voor mensen met een kleine portemonnee en kwetsbare doelgroepen. Het zijn organisaties van maatschappelijk belang, die te maken hebben met veel dynamiek, veel regelgeving en complexe vraagstukken. De behoefte aan innovatie bij deze organisaties is groot en dat is de reden dat Aedes, vereniging van woningcorporaties, startte met ‘De Vernieuwingsagenda’. Een ambitieus programma. Maar hoe doe je dat, innoveren en vernieuwen in de praktijk? Dat was het moment dat Aedes met ons in gesprek ging, het concept ‘Bestuurder voor een Dag’ vorm kreeg en we dit programma ontwikkelden en begeleidden.

Onze aanpak

Een aantal belangrijke elementen in onze aanpak vormde de basis van dit programma. We stelden de voorwaarde aan de bestuurders dat ze zich vooraf committeerden aan de uitkomsten van het proces en de oplossing van hun vraagstuk. We zetten in op het creatieve proces en lieten elke deelnemer dit proces ervaren, van oud-trainee tot bestuurder. Een geweldige energie ontstond. We investeerden in de teamontwikkeling van de groep oud-trainees, om ze in flow met elkaar te kunnen laten werken. En we creëerden tijdsdruk.

We werkten in drie fasen, verspreid over negen maanden:

Fase 1 – Voorbereiding en teamontwikkeling van de oud-trainees

Een hele dag waarin we de innovators (zoals we de oud-trainees noemden) meenamen in hoe een creatief proces in elkaar steekt, welke creatieve technieken inzetbaar zijn en waarin we werkten aan het smeden van een sterk team.

Fase 2 – Werken en innoveren in een creatief klimaat

We creëerden een ‘bubbel’ die ruim twee dagen duurde en waarin de innovators ‘Bestuurder voor een Dag’ waren. Ze ontmoetten de echte bestuurders en hun vraagstukken en gingen onder onze begeleiding aan de slag met het creatieve proces. Leeglopen, geest en gedachten oprekken, divergeren, clusteren, convergeren en kiezen. En dat alles in een creatief klimaat door ons gecreëerd. In een dergelijk klimaat is een grote mate van vertrouwen en lef aanwezig en helpt tijdsdruk om stappen te zetten. Halverwege presenteerden de innovators hun beste ideeën aan de bestuurders. Een soort ‘Dragons’ Den’, waarin de bestuurders hun voorkeur uitspraken voor het idee dat verder uitgewerkt moest worden. Aan de hand van een praktische methodiek werkten de innovators dit uit in een plan van aanpak, dat ze aan het einde presenteerden en overhandigden aan de bestuurders

Fase 3 – Terugkoppeling van bestuurders

Een halve dag waarin de bestuurders na een half jaar werken aan het plan van aanpak de voortgang en de (tussen-)resultaten presenteerden aan de innovators. En een moment waar de innovators ervoeren wat hun ideeën en inzet op hebben geleverd.

Wat deelnemers zeggen over dit project

Jeroen Pepers, directeur-bestuurder Aedes, vereniging van woningcorporaties
“Voor je het weet zit in je vaste patronen. En dat doorbreken, in dit geval met jonge mensen, is heel belangrijk voor nieuwe dingen en anders denken. Dat is echt wezenlijk voor de vraagstukken en de bestuurders. Het gaat hier in de kern niet om de ideeën. Het gaat om het proces van creatief denken. Van bestuurders die laten zien hoe dat moet, loslaten, en het ook toepassen in hun organisatie. Dat proces van openstellen van organisaties, dat moet verspreid worden.”

Bothilde Buma, directeur-bestuurder Woonservice Westerbork
“Ik zou het zeker aanmoedigen om slimme mensen die helemaal geen belang hebben bij je organisatie, die vreselijk creatief zijn, met elkaar in een hok te zettenen om met jouw vraagstuk aan de slag te gaan. Het is leuk om op een vernieuwende andere manier naar gewone dagelijkse vraagstukken te laten kijken. Het haalt je enorm uit wat je al gewend was om te doen en te denken. Een ander licht op de zaak. Dat werkt altijd goed.”

Judith Breemer, innovator (Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties)
Er is heel veel creativiteit, maar dat betekent niet dat je dat ook gelijk kan inzetten. Dus het is echt megafijn dat daar structuur voor is, een manier. Het is vet belangrijk dat je je veilig voelt, je niet schaamt voor je ideeën en dat je inspiratie opdoet in de mensen die om je heen zijn.”

Laten we in contact komen

Zou jij een nieuwe generatie professionals bestuurder willen maken van jouw organisatie om te zien hoe zij aan de slag gaan? Welke nieuwe oplossingen zij bedenken voor de vraagstukken waar jij tegenaan loopt? Dat kunnen we regelen!

Laten we in contact komen