HERSTART JE TEAM

EEN ÉCHT WEERZIEN ALS ANKER VOOR DE TOEKOMST

Na lange tijd als team weer écht samen komen. Tijd nemen om ervaringen uit te wisselen, elkaar opnieuw te ontmoeten en afspraken te maken voor de toekomst. Dat is wat we tijdens een Herstartdag op een fijne inspirerende locatie, op maat van jouw team doen.

Meer weten?

Neem contact op met:
Edith Hoksbergen – 06 55835552
Marc Geerts – 06 53418161

In de coronaperiode is een groot beroep gedaan op flexibiliteit, creativiteit en eigen verantwoordelijkheid van je team. Het onderlinge contact was noodgedwongen anders. Sommigen groeiden dichter naar elkaar toe, beleefden een versterking van de relatie. Bij anderen was sprake van het tegenovergestelde. Maar iedereen leerde en ontdekte in de nieuwe manier van werken.

Nu je als team weer werkelijk samen aan de slag mag, is het goed om een frisse herstart te maken. Elkaar weer in levende lijve ontmoeten, in de ogen kijken. Een mooi moment, en tegelijk ook een belangrijk moment, want de ervaring leert dat je gemakkelijk weer in oude patronen stapt. Dat terwijl je samen de afgelopen periode ook nieuwe en efficiëntere patronen hebt ontwikkeld. Ervaringen om te delen, mee te nemen en in te zetten.

VERBINDING & VERNIEUWING

Tijdens de “herstart van je team” nemen we de tijd voor verbinding & vernieuwing. Verbinding is een basisbehoefte voor ieder mens. Het heeft effect op hoe we ons voelen en functioneren. Verbinden op het niveau van drijfveren en waarden is belangrijk. Net als werken aan de onderlinge relaties en het begrip voor elkaar en elkaars zienswijze. Een team in verbinding durft zich kwetsbaar op te stellen en staat open voor feedback en vernieuwing. Samen vooruitkijken en heldere werkbare afspraken maken. En ook nieuwe inzichten, ervaringen en ideeën, ontstaan in de coronaperiode, integreren in de werkwijze van morgen. Met dit als basis ontwerpen we een programma op maat voor jouw team.
We ontvangen jullie op een bijzondere en inspirerende plek, die uitnodigt, waar jullie de warmte van een vuurtje in de buitenlucht vinden, en waar jullie samen mooie herinneringen maken

WAT HET OPLEVERT

Inzicht in en antwoord op:

  • Hoe gaat het met jou, met mij en met ons?
  • Hoe hebben we deze coronaperiode nu echt beleefd?
  • Welke ervaringen gebruiken we om als team nieuwe stappen te zetten?
  • Welke oude werkwijzen hoeven niet meer terug te keren?
  • Wat geeft en wat kost ons energie?
  • Wat is ons gezamenlijke doel voor de toekomst?
  • Wat spreken we af over de manier waarop we willen werken en samenwerken?
  • Hoe gaan we onze creativiteit inzetten om tot nieuwe oplossingen te komen?

JULLIE INVESTERING

€ 3.000,- voor een team van maximaal 8 personen of € 5.750,- voor een team van 9 tot maximaal 15 personen. Prijzen zijn inclusief locatiehuur en exclusief lunch/diner en 21% BTW. Inzet van Profile Dynamics profielen: € 160,- euro per persoon, exclusief 21% BTW.