Profile Dynamics

Je bent niet één kleur, maar kleurrijk

Als jij wil groeien, effectiever wil zijn, beter wil samenwerken of meer energie uit je werk wil halen, sta dan eens stil bij jouw drijfveren. Wat drijft jou? Dat bepaalt namelijk wat je doet en laat zien. Een bekende metafoor die de essentie van gedrag en menselijke drijfveren goed weergeeft, is de Ijsberg van McClelland. De top van de ijsberg staat voor ‘wat je doet’, dat wat zichtbaar is voor anderen. Wat jij laat zien aan gedrag, kennis en vaardigheden. Onder het wateroppervlak, vind je jouw normen, waarden, overtuigingen, persoonlijke eigenschappen en motieven. Dit is onzichtbaar en gaat over ‘wat je denkt en wilt’. Hier ligt de kern van jouw drijfveren.

Motivatie op de werkvloer | Profile Dynamics

Wij helpen mensen graag om hun drijfveren te ontdekken en dit onder woorden te brengen. Dit doen we onder andere door te werken met de drijfverenanalyse van Profile Dynamics®. Wij werken graag met Profile Dynamics® omdat het een ontwikkelingsgericht instrument is. Het profiel biedt de mogelijkheid om op een dieper niveau kennis te maken met elkaar, diepgang te brengen tijdens coaching, mediation en meer. Het instrument zorgt voor meer zelfinzicht en het vergroten van je eigen potentie. Het stelt je daarnaast in staat om andere mensen beter te begrijpen en hún potentie te zien en te benutten. Wij zetten dit dan ook graag in tijdens coaching en team-en organisatieontwikkeling.

Kleur bekennen

Profile Dynamics® is een instrument dat mensen inzicht geeft in aanwezige drijfveren, weerstand en energiebalans. De analyse is gebaseerd op het ontwikkelingsmodel van de Amerikaanse hoogleraar psychologie Clare W. Graves (1914-1986) en bestaat uit zeven waardensystemen. Deze zijn veelomvattend en behelzen het complete wereldbeeld van mensen; hun persoonlijkheid, drijfveren en motivatie, en hoe deze zich uiten in overtuigingen, denkwijzen en zichtbaar gedrag.

De wetenschappelijke basis | Profile Dynamics
Volgens Graves zijn mensen niet één kleur, ze zijn kleurrijk. Ieder mens heeft volgens Graves alle waardensystemen in zich en de mate waarin we die hanteren verschilt van persoon tot persoon. Elke waardesysteem correspondeert met een kleur en kenmerkt zich door denkwijzen, behoeften en eigenschappen waar mensen zich in kunnen herkennen. Meer informatie hierover vind je op de website van Profile Dynamics.

Waardensystemen in de praktijk

We treffen bijvoorbeeld regelmatig mensen die veel affiniteit tonen met het gele waardensysteem. Voor hun is vrijheid en autonomie in hun werk belangrijk. Vernieuwing, onderzoek en analyse zijn voor deze personen vaak energiegevers. De mensen die veel waarde hechten aan structuur en orde tonen in de regel veel affiniteit met het blauwe waardensysteem. We zien dat zij vaak de stille kracht zijn in een team en dat ze denken in het groepsbelang.

Energiegevers- en vreters

De Profile Dynamics analyse wordt gemaakt op basis van een vragenlijst over je behoeften. Je ontvangt vervolgens een rapport met een kleurenprofiel waarin je ziet hoeveel affiniteit je hebt met de verschillende waardensystemen (Expressie) en aan welke waardensystemen jij je bij een ander stoort indien er sprake is van een over expressie van deze waardensystemen (Weerstand). De zeven waardensystemen worden met een eigen kleur in een grafiek gevisualiseerd. Daarnaast geeft het profiel ook inzicht in jouw energiebalans. Hier zie je op basis van je expressie en weerstand in welke omgeving jij het best gedijt, oftewel welke omgeving jou energie geeft en welke jou energie kost.

In het voorbeeldprofiel zie je aan de linkerkant de mate waarin elk waardensysteem aanwezig is bij een coachee, we noemen haar Naima. Aan de rechterkant zie je de kleurenbalken in de min schieten. Hier zie je hoeveel weerstand Naima ervaart op elk van de waardensystemen. In dit geval zie je dat ze een uitgesproken voorkeur heeft voor het gele waardensysteem en het meest weerstand voelt op het paarse waardensysteem. Naima zal waarschijnlijk veel waarde hechten aan vrijheid en autonomie en last hebben van mensen in haar omgeving die veel waarde hechten aan het ‘’oude en vertrouwde’’, het paarse waardensysteem. 

 

De som van je epressiewaarden min je weerstandswaarden presenteren je persoonlijke energiebalans. Hier zie je in welke omgeving jij het beste gedijt. Dus welke omgeving geeft je energie en vraagt energie? Het profiel van Naima laat zien dat ze waarschijnlijk goed gedijt in een creatieve omgeving (geel), waar het mag gaan over doelen en prestaties (oranje) en waar er ruimte mag zijn om te relativeren en te kijken naar het grotere geheel (turkoois). Een creatief productiebedrijf voor de Publieke omroep zou bijvoorbeeld goed bij Naima passen.

Tijdens coaching staan we extra stil bij de energiebalans. Bevind jij je in de juiste werkomgeving en waar haal jij je energie vandaan? Het komt vaker voor dan je zou denken dat een coachee zich door deze visuele energiebalans realiseert dat hij of zij niet op de goede plek zit en uiteindelijk ontslag neemt. Dit met als resultaat dat de coachee beter weet wat hij /zij zoekt in een toekomstige werkplek of rol.

Wil jij weten wat we voor jou, je team of je organisatie kunnen betekenen?

Neem contact met ons op

 

Kennis

Artikelen die ik heb geschreven

Ga naar de kennisbank