Versterken samenwerking MT

  • Naam: Manon Vanderkaa
  • Functie: Directeur V&VN
  • Type: Begeleiden MT

V&VN is met 105.000 leden de grootste beroepsvereniging van Nederland. V&VN is er voor verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten. Hun missie beroepsgroepen in staat te stellen hun beroep met trots, passie en professioneel uit te oefenen.​ Het MT van V&VN doorloopt onder begeleiding van ons een ontwikkeltraject waarin zij werkt aan onderlinge samenwerking en een eenduidige leiderschapsstijl.

Directeur Manon Vanderkaa over de samenwerking met Plateau:
“V&VN kijkt terug op een bewogen periode, waarin bestuur en directeur vertrokken en vervolgens eerste stappen werden gezet op weg naar een ‘vereniging nieuwe stijl’. Dit vroeg veel van het MT, dat tegelijkertijd regelmatig van samenstelling veranderde. Inmiddels is een nieuw bestuur aangetreden en is ook een nieuwe directeur benoemd. V&VN komt in een nieuwe fase, waarin aandacht nodig is voor de ontwikkeling van een heldere positionering en focus. Het MT speelt daarbij een belangrijke rol. In dat besef is het belangrijk dat de MT-leden elkaar beter leren kennen en echt een team worden, met een gemeenschappelijke visie op de eigen positie en het vermogen elkaar onderling te versterken.

Onder leiding van Plateau zijn we hiermee aan de slag gegaan. Vanuit een scherpe observatie zien zij snel waar de verschillende kwaliteiten binnen een team liggen. Tijdens sessies scheppen zij bovendien een veilige omgeving, zodat mensen durven te delen welke pijnpunten ze meenemen uit het verleden. Tegelijkertijd wordt het team geholpen om van daaruit stappen vooruit te zetten en leiding te gaan geven aan de volgende fase.”