Creatief leiderschap

Creatief Klimaat

Een omgeving waar ruimte is voor nieuwe ideeën en experimenten. Waar mensen gestimuleerd worden om met lef risico’s te nemen, waar collega’s elkaar uitdagen om het beste uit elkaar en zichzelf te halen en dat allemaal in een open, speelse sfeer waar veel gelachen wordt. Zo’n omgeving noemen wij een creatief klimaat. Een klimaat dat bijdraagt aan een zinvolle en prettige werkbeleving en de basis biedt voor innovatie. Creativiteit is een voorwaarde voor innovatie en een Creatief leider creëert het klimaat waar daar ruimte voor is.

De 10 dimensies van een Creatief Klimaat 
De Zweed Göran Ekvall deed onderzoek naar creatief stimulerend gedrag en stelde 10 dimensies vast die de creativiteit, de motivatie en het succes van organisaties beïnvloeden. De 10 dimensies van het creatief klimaat. Als je echt wilt ontwikkelen moet je eerst vaststellen wat er is en waar je staat. Wij ondersteunen jouw organisatie of team bij het vaststellen van de huidige situatie en wenselijke situatie. We maken hierbij gebruik van onze Ekvall enquête. De uitkomsten van de enquête laten zien waar je als team of organisatie staat ten opzichte van de 10 dimensies. Waar zijn jullie al goed in en waar kunnen jullie nog aan werken? Werken aan je eigen gedrag samen met je collega’s of team waardoor jullie meer innoveren, effectiever zijn en meer produceren. Én het nog leuk vinden ook.

De 10 dimensies van een creatief klimaat zijn verdeeld over een drietal pijlers:

1. Motivatie
2. Empowerment
3. Energie

De 10 dimensies

1. Uitdaging en betrokkenheid (challenge)
2. Vrijheid (freedom)
3. Idee stimulering (idea support)
4. Openheid en veiligheid (trust en openness)
5. Dynamisch/levendigheid (dynamism en liveliness)
6. Speelsheid en humor (playfulness and humor)
7. Discussie en debat (debates)
8. Omgaan met conflict (conflict)
9. Fouten maken mag (risk taking)
10. Tijd voor nieuwe ideeën (idea time)