Beweging in je organisatie

Empowerment is niet te vangen in een vinklijstje

Na de interviews met Joris Grotenhuis en Sybren Demmer nu het woord aan Paul Ceelen over zijn kijk op empowerment. Paul is sitemanager in Den Bosch van één van de grootste zuivelondernemingen van Nederland. Paul heb ik leren kennen tijdens een managementtraining die ik mocht faciliteren. Een training waarin Paul in de korte tijd dat hij binnen was als sitemanager de huidige situatie van de site schetste, oog had voor het team en vragen stelde die gericht waren op de toekomst. Een mensgerichte werkwijze die direct een positief effect had op de teamleden. Vanuit deze ervaring met hem en zijn kennis over teamontwikkeling ben ik geïnteresseerd in zijn ideeën over empowerment.

Titus: “Paul, wat betekent empowerment voor jou?”

Paul: “Ik vind het lastig om te benoemen wat empowerment is. Het is namelijk niet te vangen in een lijstje van onderdelen die je moet afvinken. Het is bewust zijn of worden en bereid zijn om acties uit te zetten die nodig zijn om jouw team in hun kracht te zetten. Als leidinggevende kun je hier op verschillende manieren invloed op uit oefenen. Ieder team en/of omgeving vraagt om een andere aanpak.

Titus: “Wat houdt empowerment in binnen jouw dagelijkse werk?”

Paul: “Ik zeg wel eens gekscherend dat de enige taak van een leidinggevende is om zijn team maximaal te faciliteren, zodat zij het beste werk kunnen leveren. Concreet houdt dit in dat ik relatief veel tijd besteed aan mensen. Om je mensen in hun kracht te kunnen zetten, moet je de connectie met ze maken. Dit kan door bijvoorbeeld frequente 1-op-1’s met je teamleden in te plannen waarbij het ook belangrijk is om aandacht te hebben voor het informele gedeelte.
Wat ik verder een belangrijke factor in empowerment vind, is dat je duidelijk bent in de verwachtingen die je hebt. Dit betekent niet alleen duidelijk zijn in waar je/we heen gaan, maar ook duidelijk zijn in de verwachtingen die je hebt over gedrag en korte termijn acties. Een essentieel onderdeel hierbij is het geven en ontvangen van feedback. Om dit te kunnen doen zijn goed contact en een veilige omgeving erg belangrijk.

Titus: “Wat is er naast duidelijkheid en goed contact nog meer belangrijk?”

Paul: “In mijn dagelijks werk zie je al een aantal facetten van hoe ik dit aanpak. Je team proberen te raken en duidelijkheid te geven. Klaar staan om te helpen. Belangrijk bij het bieden van hulp is dat je dit dan ook doet als daar om gevraagd wordt en meen wat je zegt! Hulp bieden voor de vorm wordt direct doorheen geprikt.
Wat verder nog van essentieel belang is om mensen te empoweren is het geven van vertrouwen, hen de ruimte geven om te ontwikkelen, soms een foutje te maken, maar dat ze altijd het gevoel houden dat jij voor ze klaar staat (de veilige haven).
Ooit heb ik hier een fantastisch boek over gelezen, Multipliers (auteurs: Liz Wiseman & Greg Mckeown). Dit boek gaat over verschillende leiders die door hun manier van aansturen hun team tot het bot kunnen motiveren (ik geef 120%) ten opzichte van teams waar niet de volledige potentie uitgehaald is (ik geef 70%). Ik kan iedereen aanraden om dit eens te lezen en hier waardevolle tips uit te halen hoe jij je mensen het best kan empoweren.

Titus: “Wat zie jij gebeuren als mensen in hun kracht staan?”

Paul: “Je ziet ontzettend mooie dingen gebeuren. Je ziet mensen ontwikkelen. Je ziet ze effectiever worden. En bovenal hebben mensen steeds meer plezier in hun werk. Werken aan empowerment levert dus direct iets op. Plus: mensen die in hun kracht staan zullen zelf ook steeds de lat een stukje hoger durven te leggen om samen voor een nog beter resultaat te gaan. Het werkt op die manier dus als een vliegwiel voor de resultaten van je team.

Het oogpunt van Plateau

Bedankt Paul dat je jouw zienswijze wilt delen en ook voor de interessante boekentip. Een prachtige uitspraak “Je enige taak is je team maximaal te laten functioneren”. Dit is waar empowerment om draait, mensen in hun kracht zetten zodat zij optimaal kunnen en willen functioneren.
Het mooie van de verschillende mensen aan het woord over empowerment is, dat er steeds weer nieuwe elementen aan worden toegevoegd. Een voorbeeld hiervan is de hieronder beschreven zin.

“Ontzettend mooie dingen zie je gebeuren, je ziet mensen ontwikkelen, effectiever worden, maar bovenal steeds meer plezier hebben in hun werk”.

Plezier als resultaat van empowerment

Plezier is een prachtig resultaat van mensen die in hun kracht staan. Plezier kan ook een graadmeter zijn die je als teamleider gebruikt. Heeft je team plezier en hoe zit dat nu ze veelal op afstand werken? Levert dit plezier op of gaat dit juist ten koste van werkplezier? In beide gevallen heeft het effect op je team. Geef deze week eens extra tijd aan plezier op het werk.
Lachen jullie tijdens een vergadering of in andere bijeenkomsten? Zo ja, mooi! Zo niet, wat zou de reden kunnen zijn? Wat kun jij doen om mensen te empoweren en daarmee invloed uit te oefenen op het werkplezier? Gebeurt bijna alles online, dan vraagt dit wellicht een andere aanpak van jou als leidinggevende. Maar ook online is plezier te maken en te meten.

Als mensen lekker in hun vel zitten dan zijn er mooie dingen mogelijk, zoals ook Paul omschrijft. Het is wetenschappelijk bewezen dat mensen met plezier op het werk 7% meer output leveren! Mensen zijn eerder bereid om te ontwikkelen en bovendien worden ze creatiever. Albert Einstein deed hier een prachtige uitspraak over: Als A succes is, dan is A = X + Y + Z, waarbij X ‘werk’, Y ‘plezier’ en Z ‘je mond dichthouden’ is.

Zet mensen in hun kracht en geniet van het plezier wat dit oplevert, ook op afstand!

Kennis

Titus Krijt

Artikelen die ik heb geschreven

Ga naar de kennisbank