webinar leidinggeven op afstand: Hoe doe je dat?

Naar het webinar

Verbanden verbinden

Wij komen op veel plekken. Dwars door de gordijnen van sectoren, organisaties, afdelingen, netwerken en groepen heen. We ontmoeten mensen en daarmee kennis, ideeën, vaardigheden, dromen en ambities.

We zien regelmatig dat deze mensen dezelfde dromen en ambities hebben. Ze delen iets, zonder dat van elkaar te weten. En nog zonder het te delen. Maar áls ze elkaar wel ontmoeten, is er herkenning, inspiratie en energie. Kan er via samenwerking waarde worden toegevoegd. Daarom brengen we deze mensen, sectoren, afdelingen, hun netwerken en organisaties graag met elkaar in contact.

We zien verbanden en verbinden ze, in een dag, project, (ontwikkel-)programma of traineeship. Zo veroorzaken we versnelling: verwezenlijking van dromen en ambities komt dichtbij.

Voorbeeldvindplaats: inspiratieprogramma Futura-corporaties, stakeholderdag Beter Wonen Vechtdal