webinar leidinggeven op afstand: Hoe doe je dat?

Naar het webinar

Ontwikkeling van kennis

Ieder mens maakt op bepaalde momenten in het leven een grote sprong in ontwikkeling door. Momenten waarop er nieuwe werelden opengaan. Onze vakinhoudelijke trainingen, over onderwerpen die voor maatschappelijke organisaties relevant zijn, faciliteren deze ontwikkeling.

Wij geloven erin dat werelden pas opengaan wanneer je niet alleen kennis tot je mag nemen, maar wanneer nieuwe met bestaande kennis gecombineerd wordt. Wanneer je gebruik maakt van de kennis van anderen en inzichten leert te combineren. Ontdekkend leren, met verbinding tussen theorie en praktijk. Via realistische en uitdagende dilemma’s en vraagstukken.

Vanuit die grondgedachte dragen wij bij aan de ontwikkeling van kennis van professionals in het sociaal domein. Veelal via in-company trajecten of groepen geïnteresseerden die zich gezamenlijk melden.

Voorbeeldvindplaats: inhoudelijk MD-traject Eigen Haard, traineeprogramma Talent in Huis