Sociaal domein

Plateau helpt haar klanten antwoord vinden op ontwikkelingsvraagstukken. Klein en groot, meer en minder complex. Door vragen samen te beantwoorden, dragen we bij aan hoe publieke organisaties (kunnen) reageren op hun maatschappelijke opgaven.

Ontwikkelingsvraagstukken zijn voor ons niet noodzakelijk aan vaste organisaties verbonden. Die opgave gaat over mensen: in uiteenlopende verbanden en in interactie met elkaar.

We helpen mensen die mensen helpen. Organisaties in het sociaal domein. Van woningcorporatie, zorginstelling, of welzijnsorganisatie tot gemeente, regio of publiek samenwerkingsverband.

Op gerichte wijze, gekoppeld aan vooraf besproken doelen en resultaten, ontwikkelen we mensen: professionals in publieke organisaties. Zodat zij op hun best zijn als directeur, manager of leidinggevende en zo bijdragen aan een beloftevolle, sterkere en verbonden samenleving.