Blog 3: Humor en Speelsheid!

3

Elf blogs over ‘Klimaatverbetering’, omdat ik vind dat het belangrijk is dat mensen snappen dat het klimaat heel erg bepaalt wat voor gedrag medewerkers vertonen. Dat organisatie klimaat kun je beïnvloeden en verbeteren door te werken aan de 10 dimensies van Goran Ekvall, verdeeld over drie pijlers. Al deze dimensies bevorderen een creatief klimaat. Deze week de dimensie ‘Humor en speelsheid’ uit de pijler ‘Motivatie’.

Hebben jij en je collega’s veel plezier op je werk en wordt er veel gelachen?

Als je antwoord “JA” is, dan is de deze dimensie in orde en draagt het bij aan een Creatief Klimaat. Logisch toch. Spontaniteit, een ontspannen sfeer waar ruimte is voor grappen en waar met plezier wordt gewerkt. Dat willen we toch allemaal liever dan een stijve, ernstige en sombere werksfeer? Humor en speelsheid dragen bij aan creativiteit en productiviteit en helpen stress te voorkomen! Maar ja, hoe doe je dat dan, of moet je juist iets laten?

We weten allemaal hoe het voelt als het er wel en als het er niet is. Maar humor is niet altijd leuk. Grappen over of ten koste van een ander zijn eigenlijk alleen leuk voor degene die ze maakt.

We weten wat het is, maar toch. Wat is humor en wat is speelsheid? Ik heb het eens opgezocht: “Humor is het vermogen om iets wat grappig, amusant of geestig is aan te voelen te waarderen of tot uitdrukking te brengen.” Nou dat helpt! Niet echt dus. En speelsheid: “Gedrag van een vrouwelijk schaap in de paringstijd.” Dat vind ik dan weer grappig, maar is dat humor?

Al met al waar het om gaat …Creëer een sfeer waarin ruimte is voor een grap, waarin we onszelf niet al te serieus nemen, maar wel wat we doen en voor wie we het doen. Spiegel elkaar op een prettige manier en durf eens te spelen met of af te wijken van de manier waarop je dingen doet.

Doe het eens anders!

Humor helpt om naar oplossingen te blijven kijken, ook als het moeilijk is. Het geeft energie, haalt de spanning eraf en schept ruimte voor allerlei invalshoeken en dus voor creativiteit!

Humor en speelsheid dragen bij aan motivatie. Er mag gelachen worden!

Als Plateau ondersteunen wij organisaties bij het vaststellen van waar ze staan als het gaat om een gunstig creatief klimaat en hoe ze dat kunnen verbeteren. We zien graag (intrinsiek) gemotiveerde mensen, die empowered en energiek zijn. Eigenschappen die tegelijk de 3 pijlers voor klimaatverbetering vormen waarin Ekvall zijn 10 dimensies in onderverdeeld: Motivatie, Empowerment en Energie!                 

Aan de hand van vragen brengen wij mensen met elkaar in gesprek en laten we ze per dimensie samen vaststellen welk concreet gedrag daarin positief is én welk gedrag juist in de weg zit. Op basis hiervan wordt duidelijk waar het team of de organisatie staat, wat goed is en moet worden behouden en waar verbetering gewenst is. Door vervolgens afspraken te maken (feedforward) ontstaat ruimte om elkaar werkende weg in de praktijk feedback te geven. Een belangrijke voorwaarde voor ontwikkeling!

Wat alle 10 dimensies zijn?

De Zweedse onderzoeker Göran Ekvall stelde deze vast:

1.           Uitdaging en betrokkenheid (challenge)

2.           Vrijheid (freedom)

3.           Idee stimulering (idea support)

4.           Openheid en veiligheid (trust and openness)

5.           Dynamisch/levendigheid (dynamism and livelyness)

6.           Speelsheid en humor (playfullness and humor)

7.           Discussie en debat (debates)

8.           Omgaan met conflicten (conflict)

9.           Fouten maken mag (risktaking)

10.         Tijd voor nieuwe ideeën (idea time)

Negen dimensies gaan over een positieve beïnvloeding van het creatieve klimaat. Nummer 8, Omgaan met conflicten, wijst op een negatieve beïnvloeding.

De volgende keer heb ik het over Vrijheid. Een dimensie uit de pijler Empowerment!

Terug naar overzicht