webinar leidinggeven op afstand: Hoe doe je dat?

Naar het webinar

Blog 2: Uitdaging en Betrokkenheid

4

Elf blogs over ‘Klimaatverbetering’, omdat ik vind dat het belangrijk is dat mensen snappen dat het klimaat heel erg bepaalt wat voor gedrag medewerkers vertonen. Dat klimaat kun je beïnvloeden en verbeteren door te werken aan de 10 dimensies van Goran Ekvall, verdeeld over drie pijlers. Al deze dimensies bevorderen een creatief klimaat. Deze week de dimensie ‘Uitdaging en Betrokkenheid’ uit de pijler ‘Motivatie’.

Hoe werkt dat bij jullie?

Zijn jullie trots op jullie werk en voelen jullie je daar verantwoordelijk voor? Wordt Uitdaging en betrokkenheid gestimuleerd?  Betrekken jullie iedereen bij het bespreken en vaststellen van de WHY (Simon Sinek)?  Mogen jullie meepraten en meedenken over de lange termijn doelen?  Bespreken jullie de voortgang van projecten? Krijgt iedereen niet alleen de verantwoordelijkheid, maar ook de daarbij horende bevoegdheden om eigenaarschap te voelen en te vertonen? Worden jullie geïnformeerd over de financiële situatie van het bedrijf of het onderdeel waar jullie deel van uitmaken?      Wordt ooit de vraag gesteld: “Wat zou jij doen als jij hier de baas was?”

De antwoorden op deze vragen geven inzicht in waar jouw organisatie staat ten opzichte van de dimensie ‘Uitdaging en Betrokkenheid’. Een belangrijke dimensie, want als mensen betrokken zijn bij de dagelijkse operatie, de lange termijn doelen en de visie, dan geeft dat een positieve dynamiek en inspiratie. Ze vinden betekenis in hun werk en zijn intrinsiek gemotiveerd om veel energie te investeren in het behalen van doelen en resultaten. Door hier in te investeren, verbeter je het creatieve klimaat in je organisatie. En dat leidt tot verandering van gedrag, stimuleert patroondoorbreking, met als gevolg: innovatie, lef, plezier en eigenaarschap!

Het tegenovergestelde is een gevoel van vervreemding, onverschilligheid, apathie en gebrek aan interesse. Dat wil je natuurlijk niet!

Als Plateau ondersteunen wij organisaties bij het vaststellen van waar ze staan als het gaat om een gunstig creatief klimaat en hoe ze dat kunnen verbeteren. We zien graag (intrinsiek) gemotiveerde mensen, die empowerd en energiek zijn. Eigenschappen die tegelijk de 3 pijlers voor klimaatverbetering vormen waarin Ekvall zijn 10 dimensies in onderverdeeld: Motivatie, Empowerment en Energie!                 

Aan de hand van vragen brengen wij mensen met elkaar in gesprek en laten we ze per dimensie samen vaststellen welk concreet gedrag daarin positief is én welk gedrag juist in de weg zit. Op basis hiervan wordt duidelijk waar het team of de organisatie staat, wat goed is en moet worden behouden en waar verbetering gewenst is. Door vervolgens afspraken te maken (feedforward) ontstaat ruimte om elkaar werkende weg in de praktijk feedback te geven. Een belangrijke voorwaarde voor ontwikkeling!

Wat alle 10 de dimensies zijn?

De Zweedse onderzoeker Göran Ekvall stelde deze vast:

1.           Uitdaging en betrokkenheid (challenge)

2.           Vrijheid (freedom)

3.           Idee stimulering (idea support)

4.           Openheid en veiligheid (trust and openness)

5.           Dynamisch/levendigheid (dynamism and livelyness)

6.           Speelsheid en humor (playfullness and humor)

7.           Discussie en debat (debates)

8.           Omgaan met conflicten (conflict)

9.           Fouten maken mag (risktaking)

10.         Tijd voor nieuwe ideeën (idea time)

Negen dimensies gaan over een positieve beïnvloeding van het creatieve klimaat. Nummer 8, Omgaan met conflicten, wijst op een negatieve beïnvloeding.

De volgende keer heb ik het over Speelsheid en Humor. Ook uit de pijler motivatie!

 

Terug naar overzicht